zamówienie na:

PRZEBUDOWA PARTERU CKWZ - DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

zamawiający: CENTRUM KULTURY WROCŁAW-ZACHÓD
tryb zamówienia: zamówienie publiczne
nr sprawy: 1/2020
wartość:
termin składania ofert: 27 marca 2020  14:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty